Shujitsu Women's University

Country Japan
Website http://www.shujitsu.ac.jp/