Universiti Pendidikan Sultan Idris

Country Malaysia
Website http://www.upsi.edu.my/